Senior Woman Undergoing Chemotherapy With Nurse

Leczenie chemioterapią – kiedy jest zasadne i jakie wynikają z tego korzyści?

W chemioterapii stosuje się różne rodzaje leków – w zależności od typu raka. Korzyści z chemioterapii obejmują:

• niszczenie komórek nowotworowych,
• zmniejszanie istniejących guzów,
• zapobieganie rozwojowi i rozmnażaniu się komórek nowotworowych.

Nadrzędnym celem chemioterapii jest spowolnienie postępu choroby, a tym samym przedłużenie życia człowieka. Ponieważ leki te mogą mieć poważne skutki uboczne, korzyści z chemioterapii należy porównać z czynnikami ryzyka i oczekiwanym wynikiem, zanim podejmie się decyzję o ostatecznym podjęciu tego leczenia.

Guz nowotworowy
Guz nowotworowy jest zbiorem nieprawidłowo rosnących komórek. Podczas stosowania chemioterapii w celu zmniejszenia istniejącego guza, korzyścią nadrzędną z leczenia jest poprawa jakości życia pacjenta poprzez zmniejszenie bólu. Chociaż nowotwór prawdopodobnie będzie nadal wzrastał lub wracał, kurczenie się guza pomoże kontrolować chorobę do tego stopnia, aby pacjent mógł dłużej żyć. Chemioterapia stosowana jest również do zmniejszania guzów przed zabiegiem lub radioterapią.
Z racji tego, że komórki nowotworowe mogą rosnąć i rozprzestrzeniać się naprawdę szybko, jedną z zalet chemioterapii jest spowolnienie lub zatrzymanie tego procesu. Chemioterapia może pomóc w zapobieganiu rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych z pierwotnego miejsca do innych części ciała.
Czasami też chemioterapia jest stosowana do niszczenia komórek nowotworowych pozostających w ciele po radioterapii lub zabiegu chirurgicznym, a także może być stosowana w celu zwiększenia skuteczności leczenia promieniowaniem. W zaawansowanych stadiach raka można zastosować chemioterapię, aby złagodzić objawy i poprawić jakość życia, nawet jeśli nie można już go przedłużyć ( tzw. chemioterapia paliatywna).

Szansa na wyleczenie
W niektórych przypadkach chemioterapia całkowicie eliminuje komórki nowotworowe z organizmu. Ostatecznie jednak, cele i plany leczenia różnią się w zależności od stanu zaawansowania choroby u danego pacjenta – podobnie jak korzyści oczekiwane z zastosowania chemioterapii. Ma na to wpływ również rodzaj nowotworu, jego pochodzenie i stopień zaawansowania w chwili podjęcia leczenia.