Odd-Trick-Cheats-the-Pancreas-to-Start-Producing-Insulin-Again (1)-650x395

Rak trzustki, jako najbardziej podstępny nowotwór

Rak trzustki zaliczany jest do tych najniebezpieczniejszych nowotworów. Statystyki mówią o pacjentach, którzy od momentu postawienia diagnozy żyją przeciętnie pół roku, natomiast tylko 6% chorych przeżywa kolejnych 5 lat. Podobnie jak w przypadku innych nowotworów, i w raku trzustki kolosalne znaczenie ma czas postawienia diagnozy.

Główne przyczyny nowotworu trzustki:

Nowotwory złośliwe w obrębie trzustki stanowią 3% wszystkich nowotworów złośliwych u człowieka. Pomimo, że etiologia powstania choroby nie jest do końca poznana, to wymienia się kilka głównych czynników ryzyka, do których należy:

• Cukrzyca,

• Przewlekłe zapalenie trzustki,

• Choroba wrzodowa,

• Palenie tytoniu,

• Picie alkoholu

• Nadmierna podaż mięsa,

• Dieta bogata w cukry proste oraz nasycone kwasy tłuszczowe,

• Uwarunkowania genetyczne.

Objawy raka trzustki:

• Ból brzucha,

• Nudności,

• Utrata masy ciała,

• Żółtaczka.

Pancreatic Cancer: A Silent Killer

Diagnostyka raka trzustki

Tak jak zostało to wcześniej wspomniane, to czas w diagnostyce raka trzustki ma kolosalne naczenie.
Im wcześniej rozpoznany rak trzustki, tym większe szanse pacjenta na operacje. Głównym warunkiem kwalifikującym do zabiegi usunięcia guza jest stadium jego rozwoju. Statystyki znów nie pocieszają – jedynie 10-20% przypadków możliwych jest do podjęcia radykalnych kroków i usunięcia guza w chwili rozpoznania choroby.

Leczenie raka trzustki

Rak trzustki może być leczony odpowiednio zbilansowaną dietą. Lekarze i dietetycy zalecają u chorych zwiększyć spożycie błonnika, nienasyconych kwasów tłuszczowych, witaminy C oraz innych antyoksydantów. Wykazano, że w znacznym stopniu redukują one zachorowanie na raka trzustki. Na skuteczność leczenia wpływ ma moment, w którym choroba zostaje zdiagnozowana.