2017-01-18 14_05_31-Cancer _ My mother and I at the hospital. _ Old One Eye _ Flickr

Sposób na ból – co mają do dyspozycji pacjenci z nowotworem?

ontrola bólu to proces, z którym chorzy na raka muszą nauczyć sobie radzić. Ból może być skutkiem samej choroby nowotworowej, albo może być generowany z zewnętrznego źródła, np. artretyzmu. Ból może być ostry lub przewlekły.

Ostry ból jest silny, ale krótkotrwały, natomiast ten, który trwa przez dłuższy czas może wahać się od łagodnego do ciężkiego. Czasami pacjenci będą doświadczać bólu przebijającego – jest to ból, który może być uśmierzony tylko za pomocą silnych leków opioidowych przepisanych przez lekarza. Więcej na temat tego rodzaju bólu można przeczytać na stronie bolprzebijajacy.pl.

Przyczyny

Skuteczna kontrola bólu jest możliwa, nawet dla osób cierpiących na raka. Jeśli pacjent się jej nauczy, to w istotny sposób wpłynie to na jakość jego życia codziennego. Ból u pacjentów z rakiem jest najczęściej wynikiem samego nowotworu, ale czasami może wynikać z konkretnego leczenia tej choroby – np. z radio czy chemioterapii.

Ból może być kontrolowany na kilka sposobów np. poprzez:

1. leki
2. metody relaksacyjne
3. akupunkturę
4. psychiczne sesje terapeutyczne.

Każdy pacjent jest inny i dlatego każdy rodzaj bólu musi być oceniany przez zespół specjalistów – onkologa, anestezjologa czy lekarza rodzinnego.

Im szybciej, tym lepiej

Ważne jest to, aby omówić każdy rodzaj bólu, który się doświadcza z lekarzem lub lekarzem specjalistą, aby mógł on wdrożyć najbardziej optymalne metody medoty leczenia. Im wcześniej podejmie się próby walki z bólem, tym łatwiej będzie można sobie z nim poradzić w trakcie leczenia raka. Jeśli wystąpi ból niezwiązany z nowotworem, ważne jest, aby znaleźć i najlepszy sposób, aby uśmierzyć ten rodzaj bólu jeszcze przed rozpoczęciem leczenia. Na przykład, z bólem związanym z zapaleniem stawów można sobie poradzić za pomocą:

• fizycznych sesji terapeutycznych,
• terapii wodnej,
• leków doustnych.

Znalezienie właściwej metody niefarmakologicznej może wspomóc kontrolowanie bólu, szczególnie gdy pacjent cierpi na raka.